Cyklus Podivní

Toto je série 5 povídek, kterou tentokráte píšu společně s Enillity a Ryuu (Trice pomáhala s doplněním jmen, ale psaní pčíběhu se jinak aktivně neúčastnila).

Povídky se odehrávají v Česku od jara 2o1o po léto 2o12. Povídky nesou tyto názvy: Moriko ("Dítě lesa"), Armáda z lesů, The Best warriors (The Kids army), Nemesis (Podivná) a Sjednocení. Antonace brzy doplním.

UPOZORNĚNÍ:

Všechny podobnosti s existujícími místy a osobami jsou zcela náhodné, jména jsou tvorbou Trice, popřípadě mě. Nekopírovat postavy, místa ani příběh samotný - autorské práva!

POSTAVY:

Moriko je opravdu někdo jiný než Nemesis Moriko. Moriko je postava z prvrního dílu tohoto cyyklu a Nemesis Moriko jsem já, nebo spíše Eligitur z Möienu, se kterou se ztotožňuji. Nemesis Moriko taktéž není Nemesis v 4. povídce cyklu Podivní. Nemesis vystupující v tomto díle vznikla jako úplně púvodní Nemesis, poté byla přeměněna v současnou Nemesis Moriko. Avšak tyto postavy se liší v mnoha věcech a společné mají maximálně některé povahové rysy, jméno a zčásti vzhled. Přesto nezaměňovat, jsou to dvě rozdílné osobnosti s rozdílným posláním, jazykem a mnohým dalším.

Taktéž nezaměňujte Aurelii z TSS s Aurelií z Armády z lesů, druhého dílu Podivných. Nemůžu za sou zálibu v poněkud neobvyklých jménech. Nina v TSS (zmíněná jen okrajově) taky není jedna z hlavních postav v povídce Nemesis Podivná. Všechny postavy (od Démonů, přes senseiku po Elementaly Girls), jsou mojí vlastní tvorbou, zákaz kopírování!